Trädgårdsarbete
Trivsel skapar attraktionskraft

Gröna, sköna miljöer får människor att må bra - det märker vi dagligen. Vi ser god skötsel av utemiljö som en investering som höjer värdet på en stad, ett område eller en fastighet. Vår kunskap ger oss förmågan att utifrån varje enskild plats skapa en skön, grön miljö som människor och djur trivs i. Kunskap och information är viktiga arbetsredskap för att skapa miljömedvetna medarbetare. Services4You har en miljöpolicy som vi arbetar aktivt efter. Vi erbjuder vår personal regelbundna utbildningar inom miljöarbete och följer ständigt miljöutvecklingen inom vår bransch. Våra täta personliga kontakter med våra kunder hjälper även till att aktivt delta i deras arbete för att värna om miljön.

Att sköta en trädgård kan vara tidskrävande och svårt att hinna med. Låt oss hjälpa dig att få en trädgård som alltid är i topptrim!

Vi hjälper dig gärna med att underhålla din trädgård så att den alltid är i topptrim!
Du bestämmer hur du önskar att trädgården ska skötas. Vi hjälper gärna till med regelbunden skötsel och underhåll. Ni bestämmer vad som skall göras och hur ofta.

Anlitar ni oss för skötsel och underhåll av er trädgård så har du som privatperson rätt till skattelättnad på 50 % av hela arbetskostnaden. Till sådant trädgårdsarbete räknas:
  • Häckklippning
  • Klippning av rosor och buskar
  • Gräsklippning
  • Krattning
  • Ogräsrensning
  • Vattning
  • Gödning
För att arbetet ska vara berättigat till skattereduktion skall arbetet utföras på din tomt eller trädgård i nära anslutning till bostaden.

Till trädgårdsarbeten som inte ger rätt till skattereduktion räknas planteringsarbeten, trädbeskärning, trädfällning eller anläggningsarbeten.

Inte heller räknas transportkostnad av avfall till soptipp för skattereduktion. Men vi hjälper gärna till med dessa typer av arbeten också.

Kontakta oss för information, frågor eller prislista!

© 2013Services4You  Web design: First Site Web Design