LäxhjälpAFFÄRSIDÉ:

Services4You erbjuder läxhjälp och privatundervisning, via handplockade läxhjälpare.

Vi ser oss som ett komplement till skolan för att kunna hjälpa barn och ungdomar att nå sina mål. Vi vill omvandla elevernas svårigheter till möjligheter under läxhjälpstillfällena med målet att öka elevens tro på sig själv och sin förmåga. Vi vill även hjälpa alla mot ett bättre självförtroende och ett högre välmående. Under läxhjälp står alltid elevens behov i fokus. Vår läxhjälp handlar om så mycket mer än betyg.
Vi på Services4You ser till att det är kombinationen av de tre komponenterna: Teori, studieteknik och studiemotivation som lyfter elevernas studier på riktigt. Genom att kombinera dessa tre komponenter ser vi till att studierna blir mer effektiva, mer inspirerande och roligare.

Löpande läxhjälp eller engångssats

Vi hjälper gärna till med löpande läxläsning i syfte att nå framgångar för eleven på längre sikt. Men vi kan även hjälpa till med enstaka intensivinsatser inför t.ex. ett prov eller om eleven snabbt behöver komma ikapp i skolarbetet.

Varför Services4You?
  • Vi erbjuder individanpassad och inspirerande läxhjälp i hemmet, för alla åldrar och ämnen
  • Alla våra elever är engagerade elever med färsk och relevant kunskap i sina ämnen
  • Vi garanterar att du blir nöjd med resultatet

© 2013Services4You  Web design: First Site Web Design