Hemtjänst
Services4You Hemtjänst:

Utbildning och erfarenhet
Verksamhetsansvarig har specialinriktad utbildning inom äldreomsorg och funktionshinder från Karolinska Institutet och har administrativ utbildning. Ledningen på Services4You Hemtjänst har lång erfarenhet inom vård och omsorg. Övrig personal har utbildning och mångårig erfarenhet inom vård och omsorg.

Tilläggstjänster
Vi utför även tilläggstjänster som ledsagning till kulturevenemang, vårdcentraler, extra handlingar, promenader eller annat som inte är biståndsbedömt. Tilläggstjänsterna debiteras separat till en kostnad av 285 kr/timme. Tjänsterna ingår i hushållsnära tjänster och skattesubventioneras så timkostnaden blir 141 kr/timme.

Kontinuitet
Kontaktpersonens arbetstider anpassas efter de behov som kan finnas i så stor utsträckning som möjligt för att skapa god kontinuitet. Val av kontaktperson sker i samråd med omsorgstagare och dennes närstående.

Trygghet
Vi är medvetna om att vi arbetar i ditt hem och respekterar hur du vill ha det. Vi tar hänsyn till om du behöver byta dag eller tid för din hjälp.

Vid förseningar ringer vi alltid upp dig. Vid semester och ledighet får du en erfaren vikarie som du kan känna dig trygg med. Vår arbetsmetod bygger på ständig förbättring för att skapa bästa möjliga förutsättningar för trygghet och samförstånd.

Vi planerar även månadsbrev under oktober månad om förändringar sker i verksamheten eller vi bjuder in till informations träffar 4 gånger per år för kunder, anhöriga och god man.

Delaktighet och inflytande
Alla insatser utförs utifrån dina behov och önskemål. Du har stort inflytande över hur och när de biståndsbedömda insatserna ska ske. Hembesök och individuell planering av insatser görs genast från biståndsbeslut.

Planering sker i samråd med dig och, om du önskar, med dina anhöriga. Planen följs upp kontinuerligt tillsammans med dig.

SPECIELLA TJÄNSTER:

Services4You Hemtjänst erbjuder även speciella tjänster till kunder:
  • Inriktade menyförslag som anpassas till varje kund ex vid specialkost efter önskemål eller funktionsnedsättning. Ex om man vill ha sin matinriktning kulturellt.
  • Samarbete med en dietist vid specialkost på planeringsstadiet till våren 2013.
  • Vid flyttning från ditt boende idag ex om du bor i hus och flyttar till lägenhet kan vi hjälpa till med både flyttning och städning.
  • Behöver du hjälpmedel för ditt funktionshinder hjälper vi till med kontakt om behov finns.
  • Behöver du färdtjänst hjälper vi till med kontakt samt hjälper till med formuleringar och ifyllning av blanketter om behov finns.
  • Vid behov av fotvård och hårvård har vi avtal med fotvårdare samt frisör som kan göra hembesök hos er.
  • Samvaro träffar när olika målgrupper äter gemensamt eller dricker kaffe och lyssnar på musik i lokal.
  • Olika föreläsningstema från olika förbund ex vid sjukdomar diabetes, stroke, försäkringskassa ex bostadsbidrag eller kommun bostadsanpassning, hur fungerar god man eller förvaltare eller din lokala äldreförvaltning 1 gång/mån på lokal olika teman efter efterfrågan.
  • Anpassade skor och kläder för funktionshindrade vår och höst visningar på lokal.

© 2013Services4You  Web design: First Site Web Design